Algemeen

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft dan bieden wij allereerst onze oprechte excuses aan. Ons doel is om een uitstekende service te bieden aan al onze klanten. Graag willen wij benadrukken dat wij iedere melding, schriftelijk of telefonisch, waaruit blijkt dat niet aan uw verwachting is voldaan, zeer serieus nemen. 

Wij raden u aan om eerst contact op te nemen met de medewerker van de desbetreffende afdeling om de situatie te bespreken waarover u niet tevreden bent. Als u er samen niet uitkomt dan kunt u uw klacht schriftelijk aan ons voorleggen.

U kunt uw klacht aan ons doorgeven door het klachtenformulier te downloaden en per post (bij voorkeur aangetekend) te sturen naar:

Asforo BV

T.a.v. afd. Klantenservice
Galvanistraat 1 
6716 AE  Ede

Na het indienen van de klacht wordt deze in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Binnen een termijn van 3 weken zal er contact met u opgenomen worden over de ingediende klacht.

Schade app

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Mobiel schade melden App van het Verbond van Verzekeraars, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in een keer in Nederland en Europa.

Download direct op www.mobielschademelden.nl.

AVG uw persoonsgegevens (Privacyverklaring) 

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering. Lees meer.

Disclaimer

Bij het bezoek van onze website verwacht je betrouwbare en actuele informatie. We besteden dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op onze website. Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan. Houd daarom altijd rekening met het volgende:

  • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van onze website.
  • Wij garanderen geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of van onze online diensten.
  • De informatie op onze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid.